Verzekeringsprogramma ITAA-leden


Beroepsaansprakelijkheid voor de Belastingadviseurs en Accountants
  • Voor uw beroepsaansprakelijkheid als gerechtelijk mandataris, vereffenaar van vennootschappen of andere niet-ITAA activiteiten zoals sociaal secretariaat, syndicus... Contacteer ons via ITAA@willemot.be & wij bezorgen u graag een voorstel op maat.

Rechtsbijstand 2e Rang

Er is reeds een basisrechtsbijstand voorzien via uw toetreding tot de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid van het ITAA. Wij adviseren u sterk om aanvullend de rechtsbijstand in 2e Rang af te sluiten. Deze voorziet immers in aanvullende kapitalen bovenop de 6 basiswaarborgen van de 1e Rang en 20 extra waarborgen die niet verzekerd zijn in 1e Rang.        

Bezorg ons een ingevuld en getekend Toetredingsformulier via ITAA@willemot.be om deze aanvullende rechtsbijstand te onderschrijven. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O)

Bestuurdersaansprakelijkheid heeft tot doel de schade aan derden (aandeelhouders, leveranciers, schuldeisers, personeelsleden) te dekken voor fouten die werden begaan tijdens de uitoefening van uw functie als bestuurder van uw ITAA vennootschap, het beschermt uw privévermogen tegen mogelijke claims.

In de collectieve polis BA Beroep is bestuurdersaansprakelijkheid uitgesloten en dus niet verzekerd.

Bezorg ons een ingevuld en getekend Verzekeringsvoorstel D&O via ITAA@willemot.be om deze polis te onderschrijven. 


U kan uw ITAA kantoor aansluiten in de collectieve hospitalisatieverzekering onderschreven door het ITAA. Uzelf, uw medewerkers en julie gezinsleden kunnen allen aansluiten. 

 

Deze polis heeft enkele heel sterke waarborgen: 

  • Assurcard: derdebetalerssysteem.
  • Pré- & postkosten 1 & 3 maanden.
  • Vrijstelling € 0 in tweepersoonskamer.
  • Vrijstelling € 125 in eenpersoonskamer (geïndexeerde vrijstelling). 
  • Indicatieve premie voor een aangeslotene tussen 21 en 64 jaar in 2023: € 368,16 per jaar inclusief taksen.
  • Indekken wereldwijde hospitalisatiekosten, 31 zware ziektes zoals diabetes, kanker, leukemie, epilepsie, Alzheimer, Parkinson, MS…
  • Uitgebreide waarborgen: podologie, logopedie, kinesitherapie, fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie, homeopathie & acupunctuur zijn verzekerd.

Voor de aansluiting van uw ITAA kantooor: bezorg ons een ingevuld en getekend Toetredingsformulier via ITAA@willemot.be   


De verzekering gewaarborgd inkomen kan u een maandelijkse rente uitkeren aanvullend op de uitkering van de mutualiteit vanaf de 2e maand arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (24/24u). 

Bezorg ons het Verzekeringsvoorstel & de Medische Vragenlijst via ITAA@willemot.be om de polisacceptatie op te starten. 

Indicatieve premies in 2023 (inclusief taksen 9,25%)

U heeft de keuze tussen 4 verzekerde jaarrentes en 5 verschillende wachttijden.


                                    Verzekerde jaarrente
Wachttijd   € 12.000   € 24.000   € 36.000      € 48.000
1 maand    € 431,32    € 862,64   € 1.293,96   € 1.725,28
2 maand    € 412,97    € 825,93   € 1.238,90   € 1.651,86
3 maand    € 357,90    € 715,81   € 1.073,71   € 1.431,61
6 maand    € 310,71    € 621,41   € 932,12      € 1.242,83
1 jaar         € 271,38    € 542,75   € 814,13      € 1.085,51

Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details