Verzekeringsprogramma ITAA-leden


Beroepsaansprakelijkheid voor de Belastingadviseurs en Accountants
  • Voor uw beroepsaansprakelijkheid als gerechtelijk mandataris, vereffenaar van vennootschappen of andere niet-ITAA activiteiten zoals sociaal secretariaat, syndicus... Contacteer ons via ITAA@willemot.be & wij bezorgen u graag een voorstel op maat.


Rechtsbijstand 2e Rang

Er is reeds een basisrechtsbijstand voorzien via uw toetreding tot de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid van het ITAA. Wij adviseren u sterk om aanvullend de rechtsbijstand in 2e Rang af te sluiten. Deze voorziet immers in aanvullende kapitalen bovenop de 6 basiswaarborgen van de 1e Rang en 20 extra waarborgen die niet verzekerd zijn in 1e Rang.        Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O)

In de BA Beroepspolis is dit uitgesloten en dus niet verzekerd, deze verzekering is ter indekking van het persoonlijk vermogen bij bestuursfouten.


De aansluiting van uw geheel kantoor is facultatief: uzelf, uw medewerkers en hun gezinsleden kunnen allen samen toetreden. Er zijn geen medische formaliteiten bij een kantoor met meer dan 5 hoofdaangeslotenen. Dus geen wachttijd, geen medische vragenlijst, & dus ook geen uitsluiting van een eventueel vooraf bestaande toestand.

  • Assurcard: derdebetalerssysteem.
  • Pré -& postkosten 1 & 3 maanden.
  • € 125 vrijstelling in eenpersoonskamer & € 0 in tweepersoonskamer.
  • € 324 per jaar inclusief taksen (premie voor een volwassene van 21 tot 64 jaar).
  • Indekken wereldwijde hospitalisatiekosten, 31 zware ziektes zoals diabetes, kanker, leukemie, epilepsie, Alzheimer, Parkinson, MS…
  • Uitgebreide waarborgen: podologie, logopedie, kinesitherapie, fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie, homeopathie & acupunctuur zijn verzekerd.

Toetredingsformulier ingevuld & ondertekend te mailen naar ITAA@willemot.be  Premies GI XL (excl. taks 9,25%) Verzekerde jaarrente (rente betaald tot 65 jaar)

Wachttijd                                         € 12.000     € 24.000    € 36.000        € 48.000

30 dagen/1 maand                          € 394,80     € 789,60     € 1.184,40     € 1.579,20
60 dagen/2 maand                          € 378          € 756          € 1.134          € 1.512,00
90 dagen/3 maand                          € 327,60     € 655,20     € 982,80        € 1.310,40 
180 dagen/6 maanden                    € 284,40     € 568,80     € 853,20        € 1.137,60
365 dagen/1 jaar                             € 248,40     € 496,80     € 745,20        € 993,60


Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details